Tummeliten stannar i Edsevö

Edsevo 1

Planen är att Tummeliten flyttar in i Edsevö skola/Edsevön koulu i augusti 2019.

Det tvåspråkiga daghemmet Tummeliten fortsätter i Edsevö. Målsättningen är att daghemmet flyttar in i Edsevö skola/Edsevön koulu i augusti 2019.

Kommunstyrelsen beslöt i måndags att inte omfatta det förslag som kommit från nämnden för utbildning- och småbarnspedagogik, det vill säga att daghemsverksamheten skulle överföras till Kållby daghem 1.8.2019.

I stället går kommunen in för att bereda plats åt Tummeliten i Edsevö skola/Edsevön koulu. Planen är att daghemmet flyttar in i det utrymme som används av förskolan i Edsevön koulu i dagsläget.

Innan daghemmet kan flytta in måste lokalen anpassas efter Tummelitens behov. Det handlar om en allmän uppfräschning, en del omändringar och tilläggsutrustning som krävs i småbarnspedagogisk verksamhet, till exempel torkskåp för kläder, sängskåp för vilostunder och ett höj- och sänkbart skötbord.

På utsidan behövs ett lekområde på 400 kvadratmeter, omgärdat med ett staket.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beviljar ett anslag på 60 000 euro för åtgärderna i nästa års budget.

Orsaken till att det blivit aktuellt att hitta ny verksamhetslokal åt Tummeliten är att den nuvarande lokalen i Edsevögården borde renoveras. Renoveringen har funnits med i kommunens investeringsplan i flera år. Men kommunen har inte vidtagit några åtgärder eftersom det är osäkert hur behovet av småbarnspedagogik kommer att utvecklas i Edsevö.

Nämnden för utbildning och småbarnspedagogik föreslog tidigare i höst att verksamheten i Tummeliten skulle flytta till Kållby daghem, som skulle utveckla tvåspråkiga lärmiljöer. För att Tummeliten skulle få rum skulle Kållby förskola i sin tur flytta till fastigheten Flynbo i Kållby.

Den lösningen strandade delvis på att kostnaderna för att renovera Flynbo för förskolans behov skulle bli högre än väntat.

I dagsläget har Tummeliten en tvåspråkig syskongrupp för barn i åldern 1–5 år. Daghemmet har sexton inskrivna barn, men på grund av deltidsvård varierar mängden närvarande barn under veckan.

Kommunens dagvårdschef Catarina Herrmans tror att lösningen att flytta daghemmet till skolan blir bra. På det sättet bevaras också den småbarnspedagogiska verksamheten i Edsevö.

– Jag tror också att det för personalen är bra att bli en del av en större verksamhetsmiljö i skolan, säger Herrmans.

Nämnden för utbildning- och småbarnspedagogik får nu i uppdrag att planera och verkställa överflyttningen. 

Text: Malin Henricson

Foto: Jonas Thomén