Plankorsning i Sandsund byggs om - tre alternativ

storsandsund
Trafikverket ska bygga om den obevakade plankorsningen i Storsandsund. Alternativen är i dagsläget 3.

Järnvägsövergången längs Storsandsundvägen i Sandsund hör till de 65 plankorsningar som Trafikverket bygger om för att förbättra trafiksäkerheten. 

Korsningen klassas som farlig på grund av att korsningsvinkeln är för snäv och att vägen är för smal och för brant närmast tågbanan.

Sandsundkorsning2
Trafikverkets skiss med de tre alternativen för plankorsningen i Storsandsund. Det svarta strecket mitt i bild är tågbanan. Rött=alternativ 1, blått=alternativ 2, grönt=alternativ 3. Skissen är beskuren.

Det finns tre alternativa lösningar, som inkluderar att säkerhetsbristerna åtgärdas övergången flyttas:

1) Storsandsundvägen dras om så att plankorsningen flyttar cirka 30 meter norrut (rött på skissen ovanför).

2) Storsandsundvägen dras om så att plankorsningen flyttar cirka 165 meter norrut (blått).

3) Plankorsningen flyttas cirka 400 meter söderut, mot Bennäs (grönt). Det skulle också innebära en ny vägförbindelse från Bennäsvägen.

Trafikverkets förslag (1 och 3) innebär båda att vissa aktörer på det närliggande industriområdet går miste om möjligheten att utvidga sin verksamhet i framtiden.

Pedersöres tekniska avdelning har därför föreslagit alternativ 2, som inte begränsar aktörerna på industriområdet.

Utgångspunkten i alla förslag är att plankorsningen utrustas med halvbommar och en varningsanordning. Samtidigt utreder Trafikverket om det går att stänga Spangarviks och Mosavägens plankorsningar.

Enligt tidtabellen planerar Trafikverket förbättringsåtgärderna i år, medan förverkligandet sker nästa år, 2020.
Kommunstyrelsen gav i måndags klartecken för att kommunen påbörjar en ändring av delgeneralplanen för Storsandsund och Sandsund detaljplan, för att göra det möjligt att dra om Storsandsundvägen och flytta plankorsningen.

Det är Trafikverket som bekostar ombyggnaden. Verket har bedömt att kostnaderna för alla tre alternativ ligger runt 860 000–890 000 euro.