Tjänsteguide för de äldre

Informationen om åldrande och tjänster för de äldre som är producerad av flera sakkunniga instanser finns lätthanterligt samlat på Tjänsteguide för de äldre i portalen Suomi.fi. Tjänsteguiden presenterar praktisk information om vad åldringar ska beakta i olika livssituationer samt vilken hjälp och vilket stöd den offentliga förvaltningen och organisationerna erbjuder.