Tjänsteguide för arbetslösa

Folkpensionsanstalten FPA och arbets- och näringsministeriet har tillsammans med redaktionen för suomi.fi utarbetat en tjänsteguide för arbetslösa. Guiden ger anvisningar om hur utkomstskydd för arbetslösa ska sökas och hur man kommer tillbaka till arbetslivet, information om vilka former av ekonomiskt stöd som erbjuds, rådgivningstjänster samt tjänster för hälsa och välfärd samt ger handledning i att hitta aktiviteter som stödjer funktionsförmåga och motivation.