Till nejdens handikappföreningar

I Pedersöre ska nytt handikappråd väljas i början av år 2015 för åren 2015–2016. Vi önskar att nejdens handikappföreningar ger förslag på en ordinarie medlem och en ersättare i handikapprådet. Personerna som föreslås ska vara pedersörebor och föreningen ska vara verksam inom kommunen.

Ert förslag vill vi ha senast den 19 januari 2015. Skicka in era förslag till Handikapprådet i Pedersöre, Pb 1, 68911 Bennäs eller via e-post till Carola Backman.