Studiestipendier

Studiestipendier

lediganslås från Signe och Frans Löfs studiestiftelse:

3 stipendier á 360€ kan sökas av personer hemmahörande i Pedersöre kommun och som bedriver teologiska studier eller utbildar sig till ungdomsledare för församlingstjänst. Stipendierna utdelas oberoende av församlingstillhörighet.

1 stipendium á 200€ kan sökas av personer tillhörande evangelisk-luthersk församling i Pedersöre prosteri och som studerar i avsikt att bli präst, församlingslektor eller predikant.

Ansökan med studieintyg för närvaroåret 2013-2014 inlämnas till adress Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet, förvaltningsdirektör Diana Söderbacka, Ebba Braheesplanaden 2, 68600 Jakobstad eller som e-post diana.soderbacka@evl.fi senast 31.5 2014 kl.12.00. För eventuell utbetalning av stipendium bör sökandens kontonummer framgå av ansökan.

Styrelsen för Signe och Frans Löfs studiestiftelse