Stipendier för teologistuderande

Studiestipendier lediganslås från Signe och Frans Löfs studiestiftelse att sökas senast 29.5 2015.

Stipendier á max 500€ kan sökas av personer hemmahörande i Pedersöre kommun och som bedriver teologiska studier eller utbildar sig till ungdomsledare för församlingstjänst. Stipendierna utdelas oberoende av församlingstillhörighet.

1 stipendium á 250€ kan sökas av personer tillhörande evangelisk-luthersk församling i Pedersöre prosteri och som studerar i avsikt att bli präst, församlingslektor eller predikant.

Ansökan med studieintyg för närvaroåret 2014-2015 inlämnas till adress Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet, förvaltningsdirektör Diana Söderbacka, Ebba Braheesplanaden 2, 68600 Jakobstad eller som e-post diana.soderbacka@evl.fi senast 29.5 2015 kl.12.00. För eventuell utbetalning av stipendium bör sökandens kontonummer framgå av ansökan.

Styrelsen för Signe och Frans Löfs studiestiftelse