Stationsbyggnaden stängd

Stationsbyggnaden vid Bennäs järnvägsstation är stångd 3.6 - 31.10 på grund av renovering.