Spridning av stallgödsel i november

Jordbrukare som har behov av att sprida stallgödsel i november månad skall lämna in en anmälan till kommunens miljövårdsmyndighet. Enligt nitratförordningen bör anmälan göras senast sista oktober, men miljövårdsmyndigheten tar emot anmälningar ännu i början av november.

Blankett: anmälan om spridning av stallgödsel i undantagsfall