Sportlov 2019

Kulturavdelningen har mycket program under sportlovet. Anmälningarna till  sportlovsaktiviteterna tas emot under tiden  14.2-19.2. Anmälningsinfo, telefonnummer och e-post adresser hittar du i broschyrerna.

 

sportlov2019 1Sportlovsprogram 2019

 

Sportlovsprogram 2019  13+