Specialbidrag för år 2016

Idrottsföreningar i Pedersöre kan ansöka om specialbidrag enligt följande:

1. bidrag för tränar- och ledarutbildning
2. bidrag för anskaffande av idrottsutrustning till föreningen

Till en fritt formulerad ansökan bifogas kopior av godtagbara verifikat.

Ansökningarna, som ska vara inlämnade senast 14.10.2016, skickas till idrottsnämnden i Pedersöre, PB 1, 68911 Bennäs eller till leif.harjulin@pedersore.fi.

Ytterligare information ger idrottssekreterare Leif Harjulin, tel. 785 0281.

Idrottsnämnden