Sortera avfallet rätt från och med oktober

Ekorosk Biojatteen pakkausvaihtoehdot Forpackningsalternativ bioavfall
Du kan fortsätta använda en plastpåse för bioavfallet, eller till exempel en papperspåse eller en kartonglåda.

Ekorosk övergår till att samla in hushållens bio- och energiavfall i separata kärl från och med den första oktober. I samband med det har färgen på påsen inte längre betydelse. Det viktiga är att du lägger rätt avfall i rätt kärl.

Det finns flera alternativ för hur du förpackar hushållets bioavfall när den separata insamlingen inleds.

Du kan förpacka bioavfall i en papperspåse, en påse vikt av en dagstidning, en kartonglåda eller i en plastpåse som förr. Märk väl, från och med oktober spelar det ingen roll vilken färg plastkassen har.

Komposterbara plastpåsar och fruktpåsar som du får från butiken passar inte för bioavfallet, eftersom de är försvårar rötningsprocessen som bioavfallet går igenom.

När det är minusgrader är det bäst att låta bioavfallspåsen kylas ner en kvarttimme innan du lägger den i bioavfallskärlet.

Ekorosk Biojc3a4te 2018 BioavfallVad är bioavfall?

Bioavfall är organiskt avfall som förmultnar. Bioavfall uppstår i köket varje dag.

I kärlet för bioavfall lägger du matrester, skämd mat utan förpackning, skal av frukter, grönsaker och ägg, stelnat fett samt fiskrens och ben.

Bioavfallet blir till biogas genom en rötningsprocess i en biogasanläggning. Biogas är förnyelsebar energi.

Det finns mer information den separata insamlingen av bioavfall på Ekorosks webbsida www.ekorosk.fi.

Tisdagen den 2 oktober informerar Ekorosk om den nya sorteringen vid huvudbiblioteket i kulturhuset Ax i Bennäs, klockan 18.30.