Sommarunderhåll av enskilda vägar

Kommunen begär anbud för hyvling och sladdning av enskilda vägar för tiden 1.4.2019 - 31.3.2024 + två års option. Mera info >>.

Anbud lämnas in senast måndagen 11.2.2019 kl. 17.00 till tekniska avdelningen.