Sök stöd för att vårda byggnadsarvet

Nu är det möjligt att söka prövningsbaserade statsbidrag från Närings-, trafik- och miljöcentral för bland annat vård av byggnadsarvet.

Följande ändamål kan beviljas bidrag:

– vård av byggnadsarvet.
– miljövård i skärgården.
– utarbetande av skyddsplaner för grundvattenområden.
– avloppsvattenrådgivning i glesbygden.
– restaurering av vattendrag och vattenvård.
– vattenhushållning och hållbar användning av vattenresurser.

Ansökningar ska lämnas in senast 30.11.2018. Ansökningar som lämnas in efter utsatt tid kan beaktas om det finns anslag.

NTM-centralen rekommenderar att ansökningarna lämnas in elektroniskt via regionförvaltningens ärendehantering. Anvisningar och ansökningsblanketter finns på NTM-centralens webbplats www.ntm-centralen.fi.

Mer information om de olika understöden finns på den här adressen.