Slipbron saneras – stängd veckorna 5–7

Slipbron2
Skylten i projektingenjören Ida Kecklunds händer talar om att Slipbron är stängd tre veckor för reparation.

Slipbron i Lillby ska saneras och den kommer därför att stängas för trafik nästa vecka. Bron beräknas vara stängd i tre veckor, veckorna 5–7. Sträng köld kan påverka tidtabellen.

Det gamla brolocket rivs och förnyas med ett nytt trälock. Stålbalkarna plockas bort, sandblästras och målas innan de monteras på plats igen. Det nya brolocket i trä lyfts på plats i början på februari. Bron får också nya räcken.

Efter saneringen är bron 4,90 meter bred.

Broreparationen kostar cirka 60 000 euro. NTM-centralen står för 75 procent av kostnaderna. Pedersöre kommun och Slip-Nordanå enskilda väglag delar på resten.

Att arbetet sker mitt i vintern beror på den 200 ton tunga kranen som lyfter brolocket.

– Det behöver vara tjäle i marken, för bärighetens skull, säger Pedersöre kommuns vägmästare Stefan Hellund.

Under broarbetet dirigeras trafiken via andra vägar, i första hand via Nordanåvägen–Svarvarsvägen.

I sommar kommer bron att asfalteras.

Text & foto: Malin Henricson

Tilläggsuppgifter: Projektingenjör Ida Kecklund 044 7557695

Slipbron1
Vägmästare Stefan Hellund och projektingenjören Ida Kecklund står på Slipbron som får nytt brolock och nya räcken i samband med saneringen.