Skolorna/förskolorna i Pedersöre

 

Välkommen till skolan/förskolan!

Skolorna inleder höstterminens arbete tisdagen den 13 augusti kl. 9.00. I Bennäs skola inleds arbetet kl. 9.15, Bäckby skola kl. 8.20 och Purmo skola kl. 8.30. Närmare uppgifter ger rektorerna.

Förskolorna inleder höstterminens arbete tisdagen den 13 augusti. Barnen har fått information om tidpunkt från förskolan. Vid oklarheter kontakta förskolans föreståndare fr.o.m. 9 augusti.

Information om skolskjutsar för skjutsberättigade elever ges veckan före skolstart från respektive förskola/skola enligt tider som finns här >>>

Planeringsdag för lärare och skolgångsbiträden hålls på den egna enheten.