Välkommen till skolan/förskolan

Skolorna inleder höstterminens arbete tisdagen den 14 augusti kl. 9.00. 
Bennäs skola inleds arbetet kl. 9.15, i Bäckby och Purmo skolor kl. 8.30. Närmare uppgifter ger rektorerna. 

Förskolorna inleder höstterminens arbete tisdagen den 14 augusti.
Barnen har fått information om tidpunkt från förskolan. Vid oklarheter kontakta förskolans föreståndare torsdagen den 9 augusti.

Information om skolskjutsar för skjutsberättigade elever ges veckan före skolstart från respektive förskola/skola enligt tider som finns här >>>

Planeringsdag för lärare/skolgångsbiträden hålls på den egna enheten/skolan.