Skolan nytt alternativ för Tummeliten

Edsevo 1
Kommundirektören föreslår att Tummelitens verksamhet ska flytta in i Edsevö skola/Edsevön koulu. Foto: Jonas Thomén

Det öppnar sig en ny möjlighet för att daghemmet Tummeliten ska kunna fortsätta i Edsevö.

Kommundirektören Stefan Svenfors föreslår – tvärtemot förslaget från nämnden för utbildning och småbarnspedagogik – att verksamheten inte flyttar till Kållby daghem nästa höst.

Han föreslår i stället att Tummeliten överförs till lämpliga lokaler i Edsevö skola och att nämnden för utbildning- och småbarnspedagogik ges i uppdrag att planera och verkställa överflyttningen.

Kommunstyrelsen tar ställning till förslaget på måndag den 3 december.

Här och här kan du läsa mer om de tidigare vändningarna i ärendet.

Tilläggsuppgifter: kommundirektör Stefan Svenfors 06-7850 101