Sexualterapeut: Våga prata om sex med barnen

sussahman
Sexualterapeuten Suss Åhman från Folkhälsan vill sänka tröskeln för föräldrar att prata om sex med sina barn.

Sexualterapeuten Suss Åhman uppmuntrar föräldrar att prata om sexualitet med sina barn. Det krävs inga märkvärdigheter. Åhman ger råd och tips under en MI-föreläsning i Sursik den 11 oktober.

Suss Åhman komprimerar sitt tema – hur man talar med barn och sexualitet och gränser – i några få ord:

– Man ska inte vara rädd för att om sexualitet med barnen.

Det är vanligt att föräldrar låter bli att öppna upp en diskussion på grund av att de vill skydda barnen eller så är den vuxna helt enkelt rädd eller obekväm med att prata om ämnet.

– Jag försöker sänka tröskeln för föräldrarna. Det inte inte så himla svårt, säger Åhman.

En vanlig fråga är när det är lämpligt att börja prata med barnen om deras sexualitet. Åhman tycker att man kan börja redan på bb och där göra klart för sig vad man kallar barnets könsorgan.

– Det är enkelt att öva med sin nyföding, den säger inte emot, säger hon.

Senast när barnen är två–tre år är det bra att börja prata om gränser när det gäller barnets egen kropp. Det gäller frågor om hur man får beröra andra och hur andra får beröra en själv, helst enkelt intregritetsfostran för småbarn.

– Jag pratar om baddräktsmodellen. De delar av kroppen som är täckta av en baddräkt får ingen någonsin röra utan att du själv har sagt att det är ok. Man måste alltid fråga, till exempel om du vill ha en kram, säger Åhman.

Folk undrar också när man ska berätta om hur bebisar blir till. Åhman upplever att barnen redan i två–treårsåldern spontant undrar hur det ligger till. Åhman tycker man ska gå rakt på sak, på barnets egen nivå.

– Säg att bebisar växer i mammas mage och när den är klar, kommer den ut, säger Åhman.

Undan för undan kommer frågorna att bli mer detaljerade och Åhman tycker att man ska svara ärligt.

Åhman har hållit föreläsningen under liknande rubriker i många år. Folk brukar tycka att hon får det att låta så lätt – och att hon ger dem råg i ryggen att börja prata med barnen om sexualfrågor.

På senare år har diskussionen om porr kommit in allt starkare i bilden, eftersom den blivit mer framträdande i barnens sfär via mobiltelefoner och surfplattor.

– På ”den gamla goda tiden” kunde barn komma över porrtidningar. I dag tvingas vi ta itu med saken på ett annat sätt. Me too-rörelsen förde med sig behovet att diskutera gränser mera. Det är en bra sak, säger Åhman.

Hon föreläser i Sursik skolas auditorium torsdagen den 11 oktober klockan 18.30. Det kommer att finnas tid för diskussion. Servering ingår i kursavgiften.