Serviceman

Vi söker en timavlönad

serviceman till tekniska verket

med början från 2.5.2016.

Till arbetsuppgifterna hör bl.a. servicearbeten inom park, skogsbruk och vägunderhåll.
Vi förutsätter erfarenhet av parkskötsel och teamarbete samt BC körkort.

Ansökan med CV riktas till pedersore.kommun@pedersore.fi eller Pedersöre kommun, PB 1, 68911 Bennäs senast 31.3.2016 kl. 16.00. Ansökan märks ”Serviceman till tekniska verket”.

Närmare information ger mästaren för yttre områden/kommunalteknik Hans Björklund tel. 050 5545726.