September månads utställning i Galleri Bruno

Utställningen Öde/Väsen är en gemensam utställning av Rebecca Söderströms serie Someone’s past och Johanna Överfors fotoprojekt Skogsväsen.

Rebecca Söderströms Someone’s Past, är en fotoserie bestående av fotografier med ödehus i Pedersöre med omnejd. Till serien hör även en fotobok med samma titel. Syftet med fotoserien är att visa publiken övergivna byggnader i Österbotten som ett resultat av att folk lämnar landsbygden för tätorterna.

Johanna Överfors ställer ut delar av sitt fotoprojekt Skogsväsen som utforskar naturens och människans gemensamma väsen. Fotografierna är tagna i skogarna i Pedersöre. Syftet med fotoprojektet är att försöka fånga skogen som den plats var våra förfäder sökte sin utkomst och leverne, men också skydd undan faror. Fotografierna ska locka betraktaren till skogen för en stunds vila och eftertanke.

Öppettider i Galleri Bruno: Måndag - Onsdag 8.00 - 20, Torsdag, Fredag  8.00 - 17.00.

Johanna Overfors Trollet RebeccaSoderstrom Derelict