Samarbetsnämnden: Förhindra ytterligare spridning av mässling

Kommunala samarbetsnämnden i Pedersörenejden uppmanar befolkningen att lyssna på hälsovårdsmyndighetens råd för att förhindra ytterligare spridning av mässling.

Samarbetsnämnden, som består av ledande politiker och tjänstemän i Jakobstadsregionens kommuner och städer, har tagit del av den senaste tidens information om ett fall av mässling hos ett barn i förskoleåldern i Larsmo och de åtgärder som vidtagits med anledning av det här.

Nämnden uppmanar befolkningen att lyssna på hälsovårdsmyndigheten som bedriver evidensbaserad vård och information. Vi har alla ett gemensamt ansvar för att förhindra ytterligare spridning. Nämnden uppmanar invånare som har frågor om vaccinationer att ta kontakt med sin lokala hälsostation.

Nämnden anser att social- och hälsovårdsverket i Jakobstad under rådande omständigheter har skött situationen på ett bra sätt. Informationen har varit lättillgänglig och välorganiserad. Nämnden riktar en eloge till all personal, särskilt de som ställt upp på övertid, för att täcka det akuta behovet av information och vaccinering.

Nämnden tackar även till Vasa centralsjukhus/sjukvårdsdistriktet, Soite och Institutet för hälsa och välfärd, THL, för gott samarbete.

För mer information, se

Social- och hälsovårdsverket i Jakobstad 

Institutet för hälsa och välfärd THL