Säg din åsikt om vårdreformen!

Vårdreformen berör oss alla! Kom och lyssna vad den går ut på och berätta din åsikt om hur social- och hälsovården borde ordnas i Österbotten i framtiden.

Mikko Ollikainen, projektarbetare inom Vasa sjukvårdsdistrikt, informerar

Svenskspråkiga tillställningar

♦ Måndagen den 3 november kl. 18.30 i Sursik skola i Bennäs, Sursikvägen 43
♦Tisdagen den 11 november kl. 18.30 i Korsholms ämbetshus i Smedsby, Centrumvägen 4

Finskspråkiga tillställningar

♦ Torsdagen den 6 november kl. 18.30 på Rådhuset i Kristinestad, Staketgatan 1
♦ Onsdagen den 12 november kl. 18.30 i Campus Allegro i Jakobstad, Köpmansgatan 10
♦ Onsdagen den 19 november kl. 18.30 på Vaasan työväenopisto i Vasa, Opistogatan 1

Varmt välkomna!