Reparationsunderstöd, extra ansökningstid

Reparationsunderstöd kan sökas för reparationer som utförs i den äldre befolkningens och handikappades bostäder.

Extra ansökningstiden slutar den 13 oktober 2014.


Läs mer >>>>