Vi söker en projektingenjör

Pedersöre kommun lediganslår på nytt en tidsbestämd befattning som

Projektingenjör till tekniska verket

under åren 2018 och 2019

Till arbetsuppgifterna hör energieffektivering, utredningar, övervakningar och andra arbeten relaterade till kommunens fastighetsväsen. I arbetet ingår även kommunaltekniska övervaknings- och utredningsarbeten.

Vi förutsätter yrkeshögskoleexamen inom byggnadsbranschen eller annan lämplig examen.

Ansökan med CV riktas till pedersore.kommun@pedersore.fi eller Pedersöre kommun, PB 1, 68911 BENNÄS. Ansökan som märks ”Projektingenjör” bör inlämnas senast 13.4.2018 kl. 15.00. Tidigare inlämnade ansökningar beaktas.

Anställningen påbörjas med en prövotid på tre månader och projekttiden pågår fram till 31.12.2019.

Närmare uppgifter fås av tekniska verkets chef Yvonne Liljedahl-Lund, 050-554 5725 eller fastighetschef Peter Sundqvist, 044-755 7662.

Pedersöre 22.3.2018
Tekniska verket