Presidentval 2018

Presidentvalets första omgång förrättas söndagen den 28 januari 2018 och en eventuell andra omgång söndagen den 11 februari 2018.

Valförrättningen

Valförrättningen börjar båda valdagarna kl. 09.00 och fortgår utan avbrott till kl. 20.00.

Den röstberättigades röstningsställe framgår av det meddelandekort som sänts till varje enskild röstberättigad person i kommunen.

För ovannämnda val är Pedersöre kommun indelat i tretton (13) röstningsområden, enligt följande:

Röstningsområde,röstningsställe,adress:

001. Lepplax,Lepplax skola,Lepplaxvägen 99
002. Kållby,Kållby daghem och förskola, Katternövägen 43
003. Edsevö, Edsevö skola, Holmvägen 7
004. Forsby, Forsby skola, Forsbyvägen 386
005. Sundby, Sundby skola, Sundbyvägen 284
006. Bennäs, Kommungården, Skrufvilagatan 2
007. Kyrkoby, Kyrkoby skola, Skolhusvägen 29
008. Ytteresse, Ytteresse skola, Ytteressevägen 214
009. Överesse, Överesse skola, Essevägen 160
010. Lappfors, Signegården, Smedasvägen 21
011. Nederpurmo, Purmogården, Purmovägen 320
012. Lillby, Purmo skola, Lillbyvägen 205
013. Överpurmo, Lostugan, Överpurmovägen 606

Förhandsröstning

Förhandsröstningen vid den första valomgången inleds onsdagen den 17 januari och avslutas tisdagen den 23 januari 2018. Vid en eventuell andra valomgång inleds förhandsröstningen onsdagen den 31 januari och avslutas tisdagen den 6 februari 2018. Förhandsröstningen sker i Pedersöre kommun enligt följande:

Kommungården i Bennäs, 17—23.1.2018 och 31.1–6.2.2018
Skrufvilagatan 2
68910 BENNÄS

måndag—tisdag kl. 08.00—20.00
onsdag—torsdag kl. 08.00—16.00
fredag kl. 08.00–15.00
lördag–söndag kl. 10.00–14.00

Hemmaröstning

Enligt lagen får en röstberättigad förhandsrösta hemma, om hans rörelse- eller funktionsförmåga till följd av gravt handikapp eller en långvarig sjukdom är så begränsad att han inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till förhandsröstnings- eller röstningsstället.

Hemmaröstning sker under förhandsröstningsperiodens vardagar, dvs. vid den första valomgången tidigast den 17 januari och senast den 23 januari 2018 och vid en eventuell andra valomgång tidigast den 31 januari och senast den 6 februari 2018. Hemmaröstningen kan förrättas endast i den kommun som antecknats som den röstberättigades hemkommun i rösträttsregistret.

Den som vill förhandsrösta hemma, och enligt lagen har rätt att göra det, skall inför den första valomgången senast tisdagen den 16 januari 2018, före kl. 16.00 och inför en eventuell andra valomgång senast tisdagen den 30 januari 2018, före kl. 16.00 anmäla detta skriftligen till kommunala centralvalnämnden i Pedersöre, adress: PB 1, 68911 Bennäs, eller per telefon till kommunens växel 7850 111.

Pedersöre 4.1.2018
Kommunala centralvalnämnden i Pedersöre