Planer till påseende

Ett förslag till detaljplan för bostadsområdet Rödberget i Östensö, ett förslag till ändring av Bennäs detaljplan (ny parkeringsplats vid tågstationen), ett utkast till ändring av Lepplax delgeneralplan (flyttning av byggrätt), ett utkast till ändring av Lepplax strandgeneralplan (flyttning av byggrätt) och ett utkast till ändring av Forsby delgeneralplan (flyttning av byggrätt) är framlagda till påseende 25.4–24.5.2016.

Skriftliga synpunkter kan framföras under tiden planerna är framlagda. Handlingarna finns till påseende vid kommungården, Skrufvilagatan 2, Bennäs och på kommunens webbsida.

Tilläggsinformation fås från planläggaren Anna-Karin Pensar, tfn 785 0324 eller 044 755 7619.

Pedersöre 23.4.2016
Planläggningssektionen