Planändring och utvidgning i Kyrkoby

Följande planförslag finns framlagt till påseende vid kommungården i Bennäs samt på kommunens webbsidor under tiden 23.2–25.3.2015:

Utvidgning och ändring av detaljplanen för Kyrkoby by, kvarteren 81–83. (kvartersområden för radhus).


Skriftliga påpekanden över planförslaget kan lämnas under påseendetiden till adressen: Pedersöre kommun, planläggningssektionen, Skrufvilagatan 2, 68910 BENNÄS.

Pedersöre den 20 februari 2015
Planläggningssektionen

se planförslaget>>>>>