Personalbarometer

Svarstiden för Pedersöre kommuns personalbarometer 2015 har förlängts till 30.10. För att delta behöver du ett lösenord som har postats till alla kommunens anställda.