Vi söker personal till kost- och städservice

  1. Ansvarig kock till Pedersheims kök, 38,25 h/vecka, ordinarie fr.o.m. 9.2.1015.
  2. Köksbiträde till Kållby daghem, 27,5 h/vecka, vikariat för tiden 6.2–31.5.2015.
  3. Städare till Bennäs skola samt olika trapphus, 28 h/vecka, vikariat för tiden 4.1–31.5.2015.

Jobbet som ansvarig kock förutsätter att du har en kockutbildning och arbetserfarenhet som kock. I arbetsuppgifterna ingår att vikariera husmor och delvis helgjobb. Vi söker dig som jobbar självständigt och effektivt samtidigt som du är flexibel, tar helhetsansvar och har god samarbetsförmåga.

Inom kost- och städservice värdesätter vi arbetserfarenhet. Flexibilitet och samarbetsförmåga är förutsättningar för framgång i arbetet. För jobb inom kostservice krävs grundutbildning inom kosthåll samt hygienpass. Språkkrav enligt kommunens språkstadga.

Den som väljs skall inom en månad uppvisa godtagbart hälsointyg samt straffregisterutdrag enligt L 504/2002. Lön enligt AKTA. Prövotid är 4 mån. Ansökan riktas till Pedersöre kommun, kost-och städservice, PB 1, 68911 BENNÄS. Märk kuvertet ”ansökan till kost- och städservice”. Ansökan inlämnas senast 5.12.2014 kl.15.00. Närmare info: kosthålls- och städchef Monika Asplund tel. (06) 785 0121, eller Yvonne Nygård, husmor vid Pedersheim, tel. (06) 785 0212.