Pedersöre vill se hela Europaväg 8 i stomnätet

Pedersöre kommun anser att förslaget till stomnät för Finlands landsvägar och järnvägar inte kan godkännas i föreliggande form.

Kommunstyrelsen gav sitt utlåtande till Kommunikationsministeriet på mötet i måndags.

Pedersöre kommun vill att förslaget till stomnätet kompletteras utgående från en mer djupgående helhetssyn. Största missnöjet gäller statusen för Europaväg 8. Pedersöre vill att hela Europavägen bör ingå i stomnätet, från Åbo till Uleåborg.

I sitt utlåtande hänvisar Pedersöre till forskaren Timo Aro som utnämnt kustområdet till en viktig motor för hela Finland. Inom 30 kilometer från kusten finns 53 procent av alla arbetsplatser i Finland, 60 procent av företagens förädlingsvärde och 70 procent av företagens investeringar i forskning och utveckling, 75 procent av företagens export och 43 procent av Finlands befolkning.

Förslaget till stomnätet sägs beakta näringslivets konkurrenskraft och serviceutveckling. Pedersöre påpekar att hamnarna, en stor del av flygfälten och största delen av landets exportföretag finns längs kusten. Därför är det enligt Pedersöre självklart att hela Europaväg 8 ska ingå i stomnätet. Det handlar om bara 400 kilometer landsväg ytterligare.

Västkusten har enligt Pedersöre potential att att bli Finlands viktigaste tillväxtregion. Enligt Pedersöre borde Europaväg 8 på sikt bli en motorväg eller en högklassig väg med ett betydande antal omkörningsfiler.