Pedersöre vill att NTM-centralen förbättrar trafiksäkerheten

DSC00457

De parkerade cyklarna vid Lepplax skola vittnar om att många skolbarn cyklar till skolan. Pedersöre ger förslag på hur staten kan förbättra trafiksäkerheten.

Pedersöre uppmanar NTM-centralen att förbättra trafiksäkerheten vid Lepplax skola. Kommunen lobbar också för sänkt hastighet genom Skutnabba och vid Rifsvägens och Sandbackavägens anslutningar till riksåttan i Edsevö.

Pedersöres trafiksäkerhetsgrupp har identifierat säkerhetsrisker på flera vägar i kommunen och gjort NTM-centralens trafiksäkerhetsexperter uppmärksamma på problemen.

Ett ställe gäller Lepplax skola. Den infart som cyklande skolbarn använder till skolgården är placerad på ett sånt ställe, att det uppstår farliga situationer på Lepplaxvägen då barnen viker in till skolan.

Leppplax skola
Skiss med kommunens förslag (gul markering) för hur trafiksäkerheten kunde förbättras vid Lepplax skola.

Trafiksäkerhetsgruppen föreslår att staten, som äger Lepplaxvägen, förbättrar säkerheten genom att bygga en kort cykelväg på cirka 50 meter för fotgängare och cyklister parallellt med Lepplaxvägen.

En refug och ett övergångsställe som leder till skolinfarten skulle göra bilister uppmärksamma på trafiken till skolan. Samtidigt kunde Lepplaxvägen breddas på det aktuella området.

Enligt förslag ska den existerande busshållplatsen flyttas aningen närmare riksåttan. Också en kort, upphöjd trottoar från skolinfarten längs Söderholmsvägen finns på önskelistan.

Tekniska nämnden riktar en anhållan till NTM-centralen om att staten planerar och genomför de föreslagna åtgärderna så snabbt som möjligt.

Nämnden vill också att NTM-centralen sänker hastighetsbegränsningen från 80 kilometer i timmen till 60 kilometer i timmen på landsvägen 749 genom Skutnabba. Först diskuterades ett kortare avsnitt på cirka en kilometer söderut från cykelvägens slut. På basis av synpunkter från boende i området föreslår kommunen nu att 60-begränsningen skulle gälla från anslutningen till Staraby cirka 2,5 kilometer söderut. Den bästa lösningen skulle vara att förlänga cykelvägen, men Pedersöres tjänstemän bedömer att det inte är en realistisk lösning i nuläget.

Trafiksäkerhetsgruppen har också diskuterat hur det går att göra anslutningarna från Rifsvägen och Sandbackavägen till riksväg 8 i Edsevö säkrare. Det har inträffat både allvarligare och lindrigare olyckor längs vägavsnittet.

Det är Trafikverket som avgör förebyggande åtgärder, och att flytta anslutningar kräver både planering och pengar. Från kommunens håll önskar tekniska nämnden – som en första åtgärd – att hastighetsbegränsningen 80 km/h förlängs cirka 200 meter norrut från Rifsvägens anslutning.

Text och foto: Malin Henricson

Tilläggsuppgifter: Tekniska verkets chef Yvonne Liljedahl-Lund 06-7850 320