Pedersöre reagerar på statistik om sexualbrott

Pedersöre reagerar på Statistikcentralens uppgifter om att antalet anmälda sexualbrott i kommunen ökade rejält i fjol jämfört med 2017. Det gäller inte minst de 17 anmälningarna om sexuellt utnyttjande av barn.

Anmälda sexualbrott i Pedersöre

Sexuellt utnyttjande av barn

Våldtäkt/grov våldtäkt

Övriga sexualbrott

Totalt

Källa: Statistikcentralen

2017

5

3

1

9

 

2018

17

15

6

38

 


På initiativ av fullmäktigeordförande Johanna Holmäng beslöt ett enhälligt fullmäktige i måndags att ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med berörda myndigheter se över hur Pedersöre hanterar misstankar om sexuellt utnyttjande av barn och hur man motverkar och förebygger sexualbrott.

Dessutom ska styrelsen göra upp ett förebyggande handlingsprogram för kommunens egen verksamhet.

Kommunen har i dagsläget dokumentet ”Riktlinjer vid misstanke om fysisk misshandel av barn och sexuellt utnyttjade” som ger direktiv åt personal som kommer i kontakt med misstänkta övergrepp. Dokumentet finns att läsa här.