Pedersöre med och diskuterar Österbottens välfärdsområde

Marina Kinnunen 3
Marina Kinnunen lyssnar på vad Pedersöre och övriga österbottniska kommuner tänker om sin framtida social- och hälsovård.

Vasa sjukvårdsdistrikt tar reda på Pedersöres och andra österbottniska kommuners intresse för att frivilligt integrera hälso- och socialvården med specialistvården – om regeringens landskaps- och vårdreform går i stöpet.

Åtta av landets sjukvårdsdistrikt har redan integrerat specialistvården med social- och hälsovården i en och samma organisation. Samkommunen Soite i Karlebyregionen är det exempel som ligger geografiskt närmast Pedersöre.

Vasa sjukvårdsdistrikt funderar på ett liknande alternativ i Österbotten, i fall de nationella reformplanerna går om intet. Sjukvårdsdistriktet besöker i november varje medlemskommun och lyssnar in kommunernas beredskap för att vara med och utveckla en organisation som går under arbetsnamnet Österbottens välfärdsområde.

Marina Kinnunen, direktör för Vasa sjukvårdsdistrikt och förändringsledare för social- och hälsovården i Österbotten, betonar att det handlar om ett gemensamt utvecklingsarbete som inte är styrt uppifrån.

– Vi har ingen klar modell utan vi börjar från rent bord och lyssnar på vad kommunerna vill. Om det blir en ny samkommun är det inte sjukvårdsdistriktet som fattar besluten, utan kommunerna, säger Kinnunen.

Hon poängterar också att regeringens reformer ännu kan förverkligas.

– I den modellen har kommunerna inte har så mycket att säga till om, utan lagarna styr, säger Kinnunen.

Från sjukvårdsdistriktets sida tror man på regeringens ursprungliga mål med vårdreformen: Att åstadkomma en jämlik service för invånare i hela Finland.

– När man behöver hjälp räcker det oftast inte med bara primärhälsovård. Många gånger behöver man också hjälp av socialvården och i vissa fall av specialistvården. Om vi hade en enda organisation för det här skulle vi kunna utveckla smidigare processer, säger Kinnunen.

Målet för en möjlig integrationsmodell är att kunna erbjuda minst lika bra vård som i dag, helst bättre.

Digitaliseringen erbjuder nya möjligheter för en patient att möta läkaren. Kinnunen, som främst representerar specialistvården, säger att sjukvårdsdistriktet strävar efter att med hjälp av digitala hjälpmedel föra in specialistvården i kommunerna.

– Patienten ska kunna sitta i sin hemkommun och läkaren i till exempel Vasa. Det här är inte ett centraliseringsprojekt. Vasa vill inte ha flera patienter till Vasa, det finns inte rum för fler, säger Kinnunen.

Kinnunen upplever att de kommuner som hittills haft besök av sjukvårdsdistriktet är försiktigt positiva. En förutsättning för att Österbottens välfärdsområde ska kunna förverkligas är att alla medlemskommuner accepterar att sjukvårdsdistriktets grundavtal ändras. I det nya grundavtalet borde man komma överens om den nya samkommunens uppgifter, kommunernas beslutanderätt, politiska organ, ägarstyrningen, finansieringen och den nya samkommunens namn.

Kinnunen räknar med att vi före jul eller senast i februari 2019 vet om den nationella vårdreformen blir verklighet. I så fall tar landskapet över vårdansvaret 2021. Men om reformerna faller, har sjukvårdsdistriktet en snävare tidtabell.

– Vårt mål är att kunna börja utveckla verksamheten (inom Österbottens välfärdsområde) 2020, säger Kinnunen.

trion
Greger Forsblom, Jan-Erik Backa och Stefan Svenfors deltog i diskussionen om en modell för Österbottens välfärdsområde. Fotomontage.

Hon upplever att Pedersöres representanter kom väl förberedda till diskussionen med sjukvårdsdistriktet. Från Pedersöres sida deltog kommundirektören Stefan Svenfors, ekonomi- och utvecklingsdirektören Jan-Erik Backa och kommunstyrelsens ordförande Greger Forsblom.

Svenfors betonar att många detaljer om ett välfärdsområde är öppna.

– Men diskussionen var en bra öppning, säger han.

För Pedersöre är det viktigt att skapa förutsättningar för en rätlinjig organisation som tryggar en tillgänglig service, lokalt.

– Vi har förklarat att vi vill ha kvar den service vi har i dag, säger Greger Forsblom.

När sjukvårdsdistriktet avslutat sin kommunrunda ordnas en gemensam uppsummering i Korsholm den 29 november.

Text: Malin Henricson
Foto: Jonas Thomén