Pedersöre byter till sig mark vid Sursik

sursikostra 0042
Den aktuella markområdet syns mitt i bild, bakom skol- och idrottscentret vid Sursik.

Pedersöre förvärvar strategiskt viktig mark på Sursikområdet i Bennäs. Marken kan på sikt bli aktuell för den nya centrumskolan för Östensö och Bennäs.

Kommunens tjänstemän har länge sökt råmark i anslutning till skol- och idrottscentret. Arbetet har burit frukt i form av en överenskommelse om markbyte med Hans-Erik Sten.

Kommunen får ett cirka 8,6 hektar stort åkerområde av fastigheten Tolfmans 599-412-1-95. Platsen ligger alldeles i närheten av Sursikvägen och bussparkeringen bakom Pedersöre gymnasium. I utbyte får Sten ett cirka 40,6 hektar stort skogsområde i Dragnäs i Esse. I markbytet ingår både skogsbestånd och en mellanpenning på 21 950 euro som kommunen betalar till Sten.

– På det här sättet stärker vi vårt ägande på det strategiskt viktiga Sursikområdet, säger kommundirektören Stefan Svenfors.

Kommunen planerar som bäst en ny skola för Bennäs- och Östensöområdet. Det är inte avgjort var den nya skolan ska placeras men det förvärvade markområdet öppnar upp för nya möjligheter i den diskussionen.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner markbytet på nästa fullmäktigemöte den 3 september.