Offertförfrågan

Tekniska nämnden och Pedersöre Vatten begär offert för byggande av kommunalteknik på Bergkulla nya bostadsområde i Forsby.

Entreprenaden är en totalentreprenad. Slutna anbud inlämnas senast måndagen den 30 maj 2016 kl. 16.00 till Pedersöre kommun, tekniska kansliset, PB 1, 68911 Bennäs. Märke ”Bergkulla kommunalteknik”. Entreprenadhandlingarna skickas via e-post.

Närmare upplysningar ger vägmästare Stefan Hellund, tel. 785 0323, och Pedersöre Vattens driftschef Tomas Skog, tel. 050-405 4139. Kommunen förbehåller sig rätten att anta eller förkasta givna anbud.

Pedersöre den 13 maj 2016
Tekniska nämnden