Anbudsförfrågan

Pedersöre kommun i samarbete med Pedersöre Vatten begär anbud för byggande av kommunalteknik vid Lillhaga bostadsområde i Lepplax, Pedersöre.

Slutna anbud lämnas in senast måndag 23.10.2017 kl. 16.00.

Handlingarna fås per e-post av Patricia Forsström, patricia.forsstrom@pedersore.fi