Österbottens organisationsdelegation

Organisationsdelegation tillsätts i landskapet

Landskapsstyrelsen vid Österbottens förbund har beslutat att tillsätta en organisationsdelegation, som ska främja samarbetet mellan organisationsfältet och den offentliga sektorn i landskapet.

Organisationer och föreningar i Österbotten ombes föreslå lämpliga personer till medlemmar i organisationsdelegationen på adressen www.lyyti.fi/questions/70a6a7deca. Förslagen ska skickas in senast 30.4.2018.

Mer information: www.obotnia.fi/regionutveckling/organisationsdelegation/