Östensö skola hyrs inte ut till Senatfastigheter

oestensoeskola 2
Östensö skola är inte längre aktuell för Lagmansgårdens verksamhet.
Pedersöre kommun är redo att samarbeta med Statens skolhem och Senatfastigheter för att trygga ändamålsenliga lokaler åt Lagmansgården i kommunen. Men det blir inte i Östensö skola.

Det är kontentan av kommunstyrelsens beslut på måndagens möte. Pedersöre vill fortsätta diskutera möjligheten att kommunen bygger och hyr ut nödvändiga verksamhetslokaler till Senatsfastigheter – under förutsättning att det kan förverkligas på den plats där Lagmansgården finns i dag.

Det andra alternativet, med en lösning i och omkring Östensö skola, är därmed ute ur bilden. I det scenariot skulle kommunen ha hyrt ut Östensö skola till Senatfastigheter och dessutom byggt en ny boendeenhet för Lagmansgårdens behov  på skoltomten.

Hela diskussionen har sitt upphov i att Lagmansgårdens nuvarande byggnader är oändamålsenliga för verksamhetens karaktär. Det finns ett beslut på att flytta skolhemmet till ersättande lokaler. 

Eftersom Pedersöre kommun är mån om att Lagmansgården kan stanna och utvecklas i kommunen förde kommundirektören Stefan Svenfors fram Östensö skola som ett lösningsalternativ i fjol. Kommunstyrelsen gav honom fullmakt att förhandla med Senatfastigheter och parallellt planera för en ny skola för eleverna i Östensö och Bennäs.

Senatsfastigheter och Statens skolhem har under året utrett vilka behov Lagmansgården ställer på en fastighet och speglat dem mot Östensö skolas potential. Utredningen visar att Östensö skola och tomten kan anpassas till Lagmansgårdens verksamhet med endast mindre korrigeringar. Det skulle däremot behövas ett nybygge i form av en boendeenhet för 20 elever och andra serviceutrymmen på tomten.

Senatsfastigheter har bett kommunen bedöma möjligheterna att förverkliga en lösning kring Östensö skola. 

Kommunstyrelsen konstaterar att kommunen i teorin kunde stå för de nödvändiga byggåtgärderna på skoltomten och inom 1,5–2 år har lokaler som passar för Lagmansgårdens verksamhet. Det förutsätter förstås att kommunfullmäktige beviljar nödvändiga budgetmedel och att inga kommunalbesvär lämnas in mot besluten.

Däremot kunde det behövas tilläggsmark för att säkerställa att Lagmansgården får rum med sin mångsidiga verksamhet. Det är en osäkerhetsfaktor i sig.

En annan risk är att politiska beslut i ärendet ger upphov till kommunbesvär, vilket kunde fördröja att besluten verkställs inom en överskådlig tid. Under det år som kommunen diskuterat med Senatfastigheter och Statens skolhem har både ortsbor och en del politiker motsatt sig Östensö skola hyrs ut.

Kommundirektören Stefan Svenfors konstaterar att dialogen har pågått länge – och den fortsätter.

– Det är viktigt för oss att Lagmansgården stannar i kommunen. Rent utrymmesmässigt är det inga problem att få verksamheten att rymmas på skolhemmets nuvarande tomt. Jag har förstått att det finns bekymmer med att de nuvarande byggnaderna belastar skolhemmets ekonomi, men det är ett administrativt problem som måste gå att lösa, säger Svenfors.

– Ekonomiskt men också verksamhetsmässigt måste det vara den mest vettiga och snabbaste lösningen för staten att skolhemmet blir kvar på nuvarande tomt där man kan utnyttja existerande infrastruktur och utveckla verksamheten, säger han.