Nytt detaljplaneområde i Lepplax

Pedersöre kommun har för avsikt att påbörja utbyggnad av ett nytt detaljplaneområde i Lepplax, under förutsättning att tillräckligt många anmäler intresse för byggande. Utbyggnadens första skede ger ett tiotal egnahemstomter och en radhustomt disponibel för utarrendering.

Den som är intresserad av byggnadstomter bör kontakta tekniska avdelningen. Ansökningsblanketter och kartor finns här.

Närmare upplysningar ger Lillemor Björkvik, tfn. 7850 326, lillemor.bjorkvik@pedersore.fi.

Disponibla tomter finns även på andra detaljplaneområden runt om i kommunen.