Nya lekredskap till lekparken i Bennäs

bennaeslekpark2
En inhyrd grävmaskin hjälper tekniska depåns personal med arbetet i lekparken.

Lekparken på Flakasgränd i Bennäs genomgår en sanering. De gamla, uttjänta redskapen byts ut mot nya, EU-anpassade lekredskap. Det är endast rutschkanan för småbarn samt bord och bänkar som återanvänds.

Parken kommer också att utrustas med en småbarnsgunga.

Personalen från kommunens tekniska depå inledde markarbetet i lekparken i tisdags. En inhyrd grävmaskin hjälper också till.

bennaeslekpark6
Nästa vecka ska arbetet vara klart.

Trädgårdsmästaren Hans Björklund räknar med att redskapen är monterade och klara att användas igen i mitten av nästa vecka.

– Det handlar om huvudlekparken i Bennäsområdet. Den är i flitig användning, säger Björklund.

Kostnaderna för enbart lekredskapen landar på 12 000 euro. Därtill kommer kostnader för montering och markarbete.

Kommunen har 20 kvarterslekparker och 32 lekparker i anslutning till skolor och daghem. Tanken är att kommunens personal fortsätter med en översyn av andra kvarterslekparker ännu i höst.

Text: Malin Henricson
Foto: Nathalie Lindvall