Nya huvudbiblioteket / kulturhuset i Bennäs

Huvudbiblioteket i Bennäs kommer att vara stängt 4.12 – 6.1. Du får gärna får hjälpa oss med flyttningen genom att låna många böcker innan vi stänger

För våra kunder innebär detta:

-att vi sänder påminnelser endast på reserverade böcker, men inga påminnelseavgifter uppbärs under stängningstiden
-att du kan behålla övriga böcker tills vi flyttar in i våra tillfälliga utrymmen eller returnera dem till någon annan enhet i kommunen
-att du kan få dina reserverade böcker som kommer in under stängningstiden. Vi tar kontakt när vi har boken och kommer överens om hur du får boken
-att du kan reservera böcker, men att du då också bör bereda dej på att boken ifråga kanske just då finns nerpackad, och kan vara svår att hitta innan vi packar upp igen
-om du behöver fjärrlåna material, ta kontakt med oss per telefon eller e-post.

Onsdagen 7.1 öppnar vi med begränsad service i Landsbygdens hus, Mjölvägen 2.

bottenplan