Ny led för paddling

Kanalen mellan Storfjärden och Bofjärden i Lepplax är nu öppen att färdas genom med kanot. Föreningen Botnia-Canoe rf. har under våren rensat kanalen från sly och gammal säv.

Föreningen ordnar den årliga skärgårdspaddlingen 1.7.2017 med start från Svanen Camping och via södra delen av Lepplax skärgård genom den nyröjda kanalen för paus vid Plassen och tillbaka till Svanen via norra delen av Lepplax skärgård (se kartan).

ladda ned 1 3kanal