Daghemsföreståndare för daghemmet Hoppetossan

 Vi söker en Daghemsföreståndare för daghemmet Hoppetossan i Sandsund.

Daghemmet Hoppetossan har 4 avdelningar, varav en avdelning är finskspråkig. Daghemmet sköter också om kommunens kvälls-, helg-, och nattvården. Mera information om tjänsten finns på www.ostrobotniajob.fi.

Ansökningstid 23.5- 5.6.2017.

OBS! Ansökan skall vara dagvårds- och utbildningskansliet tillhanda senast måndag 5.6, kl. 15.00.

Ansökan sker via www.ostrobotniajob.fi.