Inventering av nationellt värdefulla landskapsområden

Miljöministeriet ber om åsikter om förslaget till uppdaterad inventering av nationellt värdefulla landskapsområden. Purmo ådals odlingslandskap finns med bland de sammanlagt 25 nationellt värdefulla landskapsområdena i Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten.

Se NTM-centralens webbsidor för ytterligare information.