Motion om tryggare trafik vid Överesse skola

Trafiksituationen vid Överesse skola, Esselunden och kommunens värmecentral i Esse har gett upphov till en fullmäktigemotion.

Initiativtagaren Roger Häggman (SFP) och 28 andra undertecknare uppmanar i motionen kommunen att se över trafiksäkerheten på och omkring skolområdet i Överesse. Ett förslag i motionen är att trafik som inte berör skolan eller Esselunden styrs om, till exempel genom en ny väganslutning.