Miljösyn

Byggnadsnämnden förrättar miljösyn (gårds- och byggnadssyn) fredagen den 8 maj 2015.