Maskintimpriser 2020

.

Anbudsbegäran maskintimpriser 2020

Pedersöre kommun begär in maskintimpriser för år 2020, enligt följande blankett. Entreprenören kan även själv lämna in en separat maskinprislista som mer motsvarar entreprenörens maskinpark. 

Från de inlämnade anbuden väljs lämpliga maskiner och entreprenörer för arbeten som det inte begärts in skilda anbud för.

Entreprenören ska även lämna in utdrag ur tilaajavastuu.fi eller motsvarande uppgifter enligt följande:

  • Utredning om anteckning i förskottsuppbördsregistret
  • Utdrag ur handelsregistret
  • Intyg över betalda skatter
  • Intyg över betalda pensionsförsäkringsavgifter
  • Utredning över vilka kollektivavtal som tillämpas
  • Kopia över ansvarsförsäkring
  • Intyg över vägskydd 1 samt arbetssäkerhetskort

Kommunen förbehåller sig rätten att fritt välja maskiner och utrustningar för de olika arbetena.

Anbuden bör lämnas in senast 24.1.2020 till tekniska avdelningen.