Markarrendeauktion

Onsdagen den 11 november 2015 kl. 9.00 hålls markarrendeauktion vid kommungården i Bennäs (gamla sessionssalen).
Kommunen utarrenderar odlingsmark i olika delar av kommunen. Arrendetiden är 5 år.
Vid frågor om objekten som utarrenderas, kontakta Tage Back tfn 050-5625711.