Luokanopettajan viransijaisuus

Pedersören kunnan päivähoito- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto julistaa haettavaksi luokanopettajan viransijaisuuden ajalle 1.8.2016-31.7.2017.

Opetus tapahtuu Edsevön koulussa alkuopetuksen 1. luokalla. Viransijaisuuden täyttämisessä huomioidaan aiempi kokemus kielten opetuksesta (ruotsi, englanti).

Valinnan ehtona on, että valittu toimittaa nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetussa laissa (504/2002) tarkoitetun rikosrekisteriotteen.

Hakemus liitteineen tulee toimittaa 27.5.2016 klo 15.00 mennessä osoitteella: Mika Järvinen, Pedersören kunta, Päivähoito- ja opetusosasto, PL 1, 68911 Pännäinen. Lisätietoja antaa koulutoimenjohtaja Mika Järvinen, 044-755 7603.

Päivähoito- ja koulutuslautakunta, suomenkielinen jaosto